+36 20 595-0508 csaladi.kor@maltai.hu

A PROJEKTRŐL

Családi Kör – Itt otthon vagy!

Védőháló a családokért – A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15

Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház GYMS megye)

A projekt címe: Családi Kör.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00517 – „Családi Kör” projekt

A szerződött támogatás összege: 37.307.882 Ft.
A támogatás mértéke: 100%.

A projekt időtartama: 2017.02.01.-2020.01.31.

A Családi Kör a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Győr-Moson-Sopron Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház projektje, mely uniós támogatásból valósul meg Győrben, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, 2017. február 1. és 2020. január 31. között. Terveink szerint a Családi Kör Centrum ezen időszakon túl is, még hosszú évekig szolgálja a családok, fiatalok egészségének megőrzését.

A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és – egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat. 

A projekt részcéljai: 

  1.  A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével. 
  2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés. 
  3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése. 
  4. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése. 
  5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.  
  6. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése. 
  7.  Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal. 
  8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.   

A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzéshez (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) kapcsolódik. A konstrukció az alábbi, EFOP-ban nevesített beruházási prioritáshoz kapcsolódó 1. B számú, „A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése” tárgyú egyedi célkitűzéseket hivatott szolgálni.

 

A projekt tény műszaki-szakmai mutatói:

– Kiscsoportos foglalkozás (max. 10 fő): 1.491 alkalom – 5.892 aláírás.
– Csoportos foglalkozás (10 és 20 fő között): 211 alkalom és 3.424 aláírás.
– Rendezvények (min. 20 fő): 14 alkalom és 438 aláírás.
– Tanácsadás: 142 alkalom és 206 aláírás.

Mindösszesen a 36 hónap alatt:
1.858 alkalommal 9.960 aláírás született.

Büszkeséggel a szívünkben hirdetjük, hogy a három évről Családi Kör projekt Zárókiadványt készítettünk, mely megtekinthető az alábbi linken:

Családi Kör projekt Zárókiadvány, 2020.

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

EFOP-1.2.1-15-2016-00517. projekt időtartama alatt: 9023 Győr, Szigethy Attila u. 109.

Fenntartás időtartama alatt: 9024 Győr, Szent Imre u. 70.

e-mail: csaladi.kor@maltai.hu
https://csaladikor.maltai.hu/

Nyitva tartás

Hétfő-Péntek: 08:00 – 16:00

Megközelíthetőség

9024 Győr, Szent Imre u. 70.

Máltai pajzs

Várjuk szeretettel!

Szakmai vezető

Mayer Ildikó
Tel: +36 20 595-0508

 

Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe pályázat